Jeden voľnomyšlienkar vysvetľoval pred poslucháčmi svoje názory. Napádal náboženstvo a zosmiešňoval tých, ktorí veria v moc modlitby. V tom sa prihlásil jeden muž a povedal:

„Vidíte pred sebou muža, ktorý bol kedysi veľký chudák. Bol som alkoholik a gambler. Bil som svoju ženu. Žena a dcéra sa báli, keď počuli, že sa vraciam domov. Napriek tomu sa moja žena za mňa celé roky modlila. A naučila to aj našu malú dcérku.

Raz večer som sa vrátil skôr, ako inokedy a nebol som opitý. Keď som otvoril dvere, žena práve ukladala dcéru do postele. Potichu som vošiel dnu a počul, ako sa za mňa dcéra modlí: Bože, prosím, zachráň môjho ocka. Prosím, Pane Ježišu, zachráň môjho milého ocka!

Nevedeli, že ich počúvam. Ako zasiahnutý bleskom som sa vytratil do nočnej tmy. Moja dcéra, ktorú som dovtedy nikdy nepobozkal, sa modlila za svojho ´milého´ ocka! Hrdlo sa mi zovrelo. Zúfalo som sa modlil: Pane, pomôž mi! Odpovedz na modlitbu môjho dieťaťa! A Pán odpovedal. Dnes som šťastným manželom a otcom. A verím, že Boh počuje a odpovedá na naše modlitby.“


Zdieľať: