Otec medicíny pochádzal z gréckeho ostrova Kós z lekárskej rodiny. Bol nielen vynikajúcim lekárom, ale tiež skvelým prírodovedcom a botanikom. Odmietal povery a primitívnu liečitelskú mágiu. Svojím pozorovaním dospel k záveru, že príčinou chorôb je nerovnováha medzi zložením potravy, prostredím a podnebím, v ktorom človek žije.

Keď sa stal lekárom, ambulanciu si zriadil pod veľkým platanom. Svojich pacientov sám dôkladne vyšetroval. Poznatky, ktoré u chorého zistil, diktoval svojmu asistentovi, ktorý ich všetky zapisoval a na konci dňa odovzdal na archiváciu. Takto Hippokrates zhromaždil veľké množstvo poznatkov, ktoré neskôr zovšeobecnil a uplatnil vo svojich dielach.

Hippokratov prístup k ochoreniam bol jednoduchý. „Nech je jedlo tvojím liekom!“ Jeho zásadou bolo zmeniť stravu a prostredie. Ako liečebnú stravu odporúčal hlavne jačmeň (krúpy), zeleninu a zeleninové polievky. Zdôrazňoval význam prostredia pre zdravie človeka a bol zástancom hygienických opatrení v boji proti chorobám.

Bol to významný lekár, matematik a filozof, ktorý stanovil etické zásady lekárskeho povolania. Sú známe ako „Hippokratova prísaha“, ktorú skladajú lekári dodnes. Jeho zdravotný stav bol vynikajúci a nepoznal choroby. Zomrel v plnej sile a pri práci vo veku 83 rokov.


Zdieľať: