John Wesley napísal kódex, ako by sa mal kresťan správať.

„Od všetkých sa očakáva, že svoju túžbu po spáse prejavia tým, že…

1. …nebudú konať zlo ani brať Božie meno nadarmo, znesväcovať Pánov deň vykonávaním bežnej práce alebo kupovaním a predávaním; nebudú piť alkohol ani ho kupovať alebo predávať; zanechajú násilie, hádky a bitky; brat sa nebude súdiť s bratom; nebudú si odplácať zlým za zlé alebo nadávkou za nadávku; budú sa vystríhať veľavravnosti pri kupovaní alebo predávaní; nebudú kupovať či predávať nepreclený tovar; nebudú dávať alebo brať veci na úžeru; nebudú viesť neláskavé a neužitočné rozhovory, najmä nebudú rozprávať zlé veci o štátnych úradníkoch alebo kňazoch; nebudú robiť iným tak, ako by nechceli, aby iní robili im; nebudú robiť to, čo nie je na Božiu slávu, napr. odievať sa ´zlatom alebo drahým rúchom´; nebudú sa zúčastňovať takých pôžitkov, ktoré sa nedajú užívať v mene Pána Ježiša; nebudú spievať piesne alebo čítať knihy, ktoré nevedú k poznaniu Boha či Božej lásky; budú sa vystríhať pohodlia a zbytočných vlastných pôžitkov; nebudú si zhromažďovať poklady na zemi, požičiavať, ak nemôžu vrátiť alebo brať tovar, ak zaň nemôžu zaplatiť.

2. …budú konať dobro, budú vo všetkom milosrdní podľa svojich možností a schopností, ktoré im Boh dal, budú poskytovať pokrm hladným, zaodievať nahých, navštevovať alebo pomáhať chorým alebo väzňom…

3. …budú sa zúčastňovať všetkých bohoslužieb, akými sú verejné služby Božie, služba čítaného alebo kázaného Božieho slova, Večera Pánova, rodinné a osobné modlitby, skúmanie Písma a pôst alebo abstinencia.“

John a Charles Wesleyovci, 1. mája 1743


Zdieľať: