Čo sa stane, keď prídeme k Bohu?

Farizeji a zákonníci raz priviedli k Ježišovi mladú prostitútku. Neprišla k nemu sama. Pristihli ju pri čine. Našli ju v posteli s mužom, ktorý nebol jej manželom. Rozcuchanú ju privliekli do chrámu a hodili k Ježišovým nohám. Žiadali Ježiša, aby im povedal, ako ju treba potrestať. Podľa Mojžišovho zákona mala byť ukameňovaná.

Kňazi netrpezlivo čakali na odpoveď. Bola to pasca, do ktorej ho chceli chytiť.

Ježiš však neodpovedal. Kľakol si a začal písať prstom. Tradícia hovorí, že písal tajné hriechy mužov, ktorí ženu dovliekli. Po jednom sa začali nebadane vytrácať.

V Biblii je dvakrát zmienka o tom, že Boh písal vlastným prstom – prvýkrát, keď napísal večný zákon na kamenné dosky a druhýkrát, keď zaznamenával hriechy židovských vodcov do prachu. Boží zákon je napísaný do kameňa a naše hriechy do piesku.


Zdieľať: