Keď sa Jozef dostal do Egypta, čakal 13 rokov, kým sa stal druhým mužom po faraónovi.

Abrahám čakal 25 rokov, kým Boh splnil svoj prísľub, že sa mu narodí syn.

Mojžiš čakal 40 rokov, kým ho Boh povolal vyviesť Izraelitov z Egypta.

Ježiš čakal 30 rokov, kým začal verejne pôsobiť.

Ak ťa Pán necháva čakať, si v dobrej spoločnosti.


Zdieľať: