„Otecko, si tu?“ pýta sa malý chlapec v tme a úzkostlivo hmatá a hľadá otcovu ruku. Keď jeho malá ruka spočinie vo veľkej otcovej dlani, cíti sa bezpečný.

„Otče, si tu?“

Túto otázku si kladú aj dospelí. Misionár Albert Hoffmann rozprával o jednej plavbe vo vodách južných morí. More bolo také rozbúrené, že domorodci v člne strácali odvahu. Jeden z nich sedel hneď vedľa Hoffmanna a keď ho silne premkol strach, v tme nahmatal misionárovu ruku a opýtal sa: „Otče, ste tu?“

Keď pociťujeme úzkosť, pretože prechádzame tmou a búrky života na nás hrozivo doliehajú, Božie deti môžu vystrieť ruku do tmy a spýtať sa: „Otče, si tu?“

Odpoveď poznáme. Áno, Otec tu stále je.


Zdieľať: