Blaise Pascal bol významný matematik a fyzik. V jeho živote hrala veľmi dôležitú úlohu aj viera. Exaktné vedy, v rámci ktorých sa usiloval rúcať predsudky a dogmy, neboli jedinou náplňou jeho života. Kým v nich sa priam úzkostlivo držal experimentálnych metód a logických úvah, v náboženských otázkach bol presvedčený, že pravda sa nedá dosiahnuť iba úvahami, ale treba rešpektovať vieru.

V noci z 23. na 24. novembra 1654 mal videnie. „Asi od pol jedenástej do pol jednej. Oheň. Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov, nie filozofov a vedcov. Istota. Cit, radosť, mier. Boh Ježiš Kristus. Boh môj a Boh váš. Tvoj Boh bude mojím Bohom. Zabudnúť na svet a všetko okrem Boha. Otče, ty si cesta. Svet to nespoznal, ale ja áno…“ zapísal si o tomto zážitku. Tieto poznámky nosil celý čas pri sebe zašité pod podšívkou kabáta, kde ich objavili po jeho smrti.


Zdieľať: