Christian Renatus bol deviatym dieťaťom, ktoré zomrelo manželom Ludwigovi a Erdmuthe Zinzendorfovým. Ako jediný z jeho synov sa dožil dospelého veku. V jednom liste o tom Ludwig napísal: „Nerozumiem tomu… ale On, Boh sám to všetkým vysvetlí.“

Erdmuthe sa so smrťou Christiana nedokázala vyrovnať. Nesťažovala sa na žiadnu bolesť, ale zjavne stratila vôľu žiť. Niekoľko dní po tom, čo už nedokázala ani vstať z postele, zomrela.

Ludwig bol zničený. S Erdmuthe prežil tridsaťštyri rokov. Spolu boli svedkami narodenia dvanástich detí a smrti deviatich. Ludwig začal pochybovať, či bol pre Erdmuthe najlepším manželom. Dostatočne ju povzbudzoval? Poďakoval jej za jej neúnavnú prácu? Alebo to považoval za samozrejmosť a očakával, že môže niesť bremená ako on? Bola jej predčasná smrť dôsledkom prílišného prepracovania?

Ludwig nedokázal ísť ani na manželkin pohreb. Len z druhého poschodia svojho domu sledoval, ako ju pochovávajú.

Ťažil ho pocit viny a mal výčitky svedomia, že od svojej ženy očakával príliš veľa. Veľa cestoval, ale už sa nerád rozprával s ľuďmi. Uzatváral sa a radšej vyhľadával samotu pri modlitbe.


Zdieľať: