Ludwig von Zinzerdorf sa horlivo modlil a postil za misionárov, ktorí sa nachádzali v ťažkej situácii. Niektorí ho kritizovali: „Gróf vysiela druhých ľudí, aby v cudzine umierali na choroby, ale sám nie je ochotný nikam ísť!“

Tieto poznámky Ludwiga natoľko vyburcovali, že začal rozmýšľať, či by nemal ísť za misionármi. Pretože nemohol nájsť odpoveď, rozhodol sa použiť lós. Modlil sa, potom siahol rukou do škatuľky a vytiahol z nej papier. Lós ukazoval, že ho Pán Boh posiela na ostrov Svätý Tomáš.

Ludwig si dal veci do poriadku, napísal poslednú vôľu a vydal posledné kázanie. Na ostrove Svätý Tomáš zomrelo už toľko misionárov, že Ludwig nečakal nič iné.

Keď sa na obzore objavili zelené kopce ostrova Svätý Tomáš, Ludwig priateľovi Georgovi Weberovi povedal: „Čo ak tam nikoho nenájdeme? Čo ak sú všetci misionári mŕtvi?“

„Tak sme tu my, aby sme v ich práci pokračovali,“ odvetil George.


Zdieľať: