Keď si chcem dať opraviť topánky, nepôjdem za automechanikom. Automechanici sú šikovní chlapci, ale do topánok sa nerozumejú. S topánkami idem k obuvníkovi. Ale keď mám niečo pokazené na aute, nejdem k obuvníkovi, ale k automechanikovi.

Ak si chcem kúpiť žemle, nejdem k mäsiarovi. Mäsiari sú šikovní chlapíci, ale do pečenia sa nevyznajú. Ak si chcem kúpiť rožky, idem k pekárovi. A keď mám prasknuté vodovodné potrubie, idem k inštalatérovi. Inými slovami, vždy sa obrátim na odborníka.

Kam sa však obrátiť, keď chcem nájsť zmysel života a zistiť, čo bude po smrti? To zvykneme chodiť od Šaula k Pavlovi – ako sa hovorí – alebo sa spoliehame na vlastné myšlienky a úvahy. Nemali by sme sa s takou vážnou otázkou obrátiť tiež na odborníka? V týchto otázkach je len jeden odborník – Ježiš Kristus, Boží Syn. Ako náš Stvoriteľ a Vykupiteľ sa v tom naozaj vyzná.


Zdieľať: