Keď Blaise Pascal videl, ako sa otec trápi so zložitými a zdĺhavými výpočtami, rozhodol sa, že mu prácu uľahčí. Vymyslel a skonštruoval mechanický počítací stroj, akéhosi predchodcu kalkulačky, ktorý vykonával základné aritmetické úkony. Trvalo mu to tri roky.

Tento počítací stroj sa volal Pascaline. Skladal sa z troch spojených valcov (na jednotky, desiatky a stovky) a dalo sa na ňom sčítavať, odčítavať, násobiť i deliť. Neskôr sa ukázalo, že model, ktorý od roku 1642 používal jeho otec, je „iba“ prototyp. Blaise ho totiž časom zdokonalil, získal naň kráľovský certifikát a napokon vyrobil asi päťdesiat kusov rôznych typov.


Zdieľať: