John Powell bol kresťan. Dlhé roky zápasil so závislosťou od nikotínu. Fajčiť začal ešte v mladosti. Skoncovať s týmto zlozvykom bolo nad jeho sily. Pokúšal sa o to už neraz, ale márne. Vedel, že fajčenie môže mať za následok rakovinu pľúc, srdcové ťažkosti, infekciu dýchacích ciest… Uvedomoval si, že musí prestať, ale nedokázal to.

Raz ráno, keď sa modlil a zápasil s túžbou dať si prvú šálku kávy a cigaretu, mal pocit, že mu Boh chce niečo povedať. Vtedy vyznal Bohu, čo ho tak veľmi trápi. Svoju modlitbu skončil vyznaním: „Bože, nemám silu prestať s tým!“

Potom počul, ako sa mu Kristus jemne prihovára: „Ja mám silu pre teba. Bude tvoja, ak o ňu poprosíš.“

„Dobre,“ modlil sa John, „daj mi, prosím, tvoju silu.“

Od tej chvíle nemal John Powell v ústach jedinú cigaretu. Zakrátko túžba po cigaretách zmizla úplne a jemu sa zdalo, ako keby nikdy nefajčil.


Zdieľať: