Keď sa Jan Amos Komenský lúčil so svojou vlasťou, odkázal jej zvláštne dedičstvo – Bibliu. Bibliu považoval za vzácny klenot. V jeho dobe bola táto kniha nedostatkovým, podpultovým tovarom. Nebolo ľahké získať ju. Mohlo ju vlastniť len pár vyvolených. Nové exempláre Biblie sa opisovali ručne a boli také drahé, že si ich mohol dovoliť len málokto.

Ešte väčšou prekážkou než cena bol zákaz, ktorý sa vzťahoval okrem samotného vlastníctva Biblie i na jej čítanie. Nesmeli ju čítať nielen obyčajní ľudia, ale ani šľachtici. Toto privilégium mali len kňazi.

Biblia nemala v dejinách ľahký údel. My si dnes môžeme tento „klenot“ kúpiť takmer v každom kníhkupectve. Napriek tomu ju väčšina z nás nikdy nečítala. 🙁


Zdieľať: