Nikola Tesla sa narodil v rodine pravoslávneho kňaza v dedinke Smiljan, ktorá v čase jeho narodenia (1856) patrila ešte pod Rakúske cisárstvo (dnes Chorvátsko). Už od detstva mal talent na prírodné vedy. Študoval na univerzitách v Grazi a v Prahe. Mal obdivuhodnú pamäť. Vedel riešiť zložité matematické výpočty v hlave bez pomoci logaritmického pravítka alebo matematických tabuliek. Mal fotografickú pamäť, mimoriadnu fantáziu a schopnosť tvorivého myslenia.

V roku 1880 sa presťahoval do Budapešti a v telegrafnej spoločnosti, kde sa zaoberal výskumom elektriny, prišiel na princíp striedavého prúdu. Neskôr pôsobil v Paríži a v roku 1884 sa natrvalo presťahoval do Spojených štátov.

V Spojených štátoch pracoval vo firme Edison CO, čo bolo od detstva jeho snom. Predstavoval si, ako sa spolu podieľa na vynálezoch. Nezhody s Edisonom ho však donútili založiť si vlastnú firmu. Teslovi sa darilo hlavne v patentových vylepšeniach oblúkových lámp. Chcel však vyrábať striedavý prúd. Pretože nenašiel pochopenie u investorov, skončil na ulici. Istý čas sa živil ako robotník. Jeho vynálezy však neostali nepovšimnuté.


Zdieľať: