Byť sikhom znamenalo viac ako len náboženské presvedčenie. Všetci sikhovia sa považovali za bratov a na spečatenie tohto puta všetci prijali priezvisko Singh. Singh – ako sa Sundar ešte ako dieťa dozvedel, keď sedel otcovi na kolenách – znamená lev. Preto boli sikhovia silní, odvážni a verní jeden druhému. Keď sa Sundar stal kresťanom, porušil túto väzbu a tým zradil každého Singha v Indii. Bolo to ťažké bremeno, ktoré musel niesť. Mohol sa len modliť, aby mu Boh ukázal, ako zvládnuť túto ťažkú krízu.

Sundar sa však už rozhodol. Bol si istý len jedným – prijal meno Kristovo a keby to znamenalo stratiť všetko ostatné, bola to výmena, ktorú bol pripravený urobiť.


Zdieľať: