Istý muž začal svojim príbuzným, susedom a spolupracovníkom zničohonič tvrdiť, že je mŕtvy. Manželka s ním zašla k psychiatrovi. Ten mu dal za úlohu preštudovať v učebniciach medicíny otázku, či môžu mŕtvi ľudia krvácať. Po niekoľko mesačnom štúdiu sa tento muž vrátil a oznámil, že dôkazy hovoria úplne jednoznačne: Mŕtvi ľudia nekrvácajú. Psychiater sa usmial a vzal do rúk špendlík, ktorý si na túto chvíľu pripravil. Nemilosrdne pichol tohto muža do prsta a čakal, ako zareaguje. Muž hľadel na krv, ktorá mu kvapkala z prsta, zbledol a zvolal: „Mŕtvi ľudia krvácajú!“

Mnohí sa dožadujú odpovedí na svoje otázky a chcú, aby boli podložené faktami. Dôležité však je, aby na ne poctivo zareagovali. Je zbytočné niečo skúmať a hľadať dôkazy, ak nechcú zmeniť svoj názor.


Zdieľať: