John Paulien napísal:

Ak chceš byť otrokom nejakého človeka, tak ho neznášaj. Potom bude s tebou ráno, bude s tebou celý deň i v noci. Bude s tebou jesť, pokazí tvoje trávenie, zničí tvoju schopnosť sústrediť sa, pokazí každú tvoju príjemnú chvíľu a zbaví ťa takého vzácneho a veľmi potrebného pokoja a radosti. Svoje šťastie vkladáš do rúk toho, koho neznášaš. Odovzdávaš mu moc nad sebou samým.

Aký postoj zaujať k takému človeku? Zbav sa túžby po pomste. Ako veriaci vedz, že tvoj prípad má v rukách Boh. On urobí, čo bude treba. Daj si schôdzku s Jeremiášom. Ako Boží hovorca slúžil za vlády priatich kráľov. Štyridsať rokov verne slúžil Bohu. Akú dostal odmenu – krivdu! Dostal sa do väzenia, hodili do nádrže, bol odvlečený do Egypta, ľudia ním opovrhovali, rodina sa ho zriekla a priatelia sa postavili proti nemu. Napriek tomu dokázal povedať: „Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu pomoc.“ (Náreky 3,25.26)


Zdieľať: