Vplyv ľudskej činnosti dosiahol takú globálnu úroveň a silu, že výrazne ovplyvňuje klímu a ekosystémy na celej planéte.

Dochádza k zmenám klímy, a to výrazne rýchlejšie, než sme sa obávali. Ľad na póloch sa topí a to oveľa rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Za menej ako 100 rokov sme nazhromaždili toľko plastového odpadu, že by sme ním pokryli celú planétu. Náš spôsob života viedol napríklad k tomu, že hladiny metánu a oxidu uhličitého v atmosfére a oceánoch, ale aj dusíka a fosforu v pôde, sú extrémne vysoké. Golfský prúd v Atlantiku, ktorý v značnej miere ovplyvňuje podnebie na planéte, sa spomalil na najnižšiu rýchlosť za posledné tisícročie. Vedci sa obávajú, že atlantický systém morských prúdov sa môže narušiť, čo by malo vážne celosvetové dôsledky. Stonásobne sme zvýšili mieru vyhynutia zvierat a rastlín. Ako ľudia meníme ekosystémy Zeme. Žiaľ, nie k lepšiemu. Environmentalista Al Gore, ktorý dlho naliehal, aby sme klímu chránili, mal pravdu, keď povedal: „Zem má horúčku, ktorá stále stúpa.“


Zdieľať: