Jedného dňa šiel po trati železničný magnát E. H. Harriman so svojím asistentom. Pri pohľade na skrutku na koľajniciach sa obrátil k svojmu asistentovi a spýtal sa ho: „Prečo skrutka nad maticou toľko vyčnieva?“

„Neviem,“ povedal asistent. „Ale to je veľkosť, ktorú sme vždy používali.“

„Prečo máme používať takú dlhú skrutku? Naozaj je zbytočne dlhá. Nemá zmysel, aby bola taká dlhá,“ skonštatoval Harriman.

Obaja chvíľu kráčali pozdĺž trate. Potom sa Harriman spýtal asistenta, koľko skrutiek je na jednom kilometri. Keď mu asistent oznámil približný počet, povedal: „No, máme tisíce kilometrov trate, na ktorých musí byť asi päťdesiat miliónov skrutiek. Ak dokážete nahradiť každú skrutku kratšou, ušetríne desiatky ton ocele. A to stojí za to. Zmeňte štandardnú dĺžku skrutiek!“

Nebojte sa v živote urobiť zmenu.


Zdieľať: