Istý roľník sa jedného dňa vydal do Carihradu. Na ceste ho zastavila stará žena a poprosila aby ju odviezol. Posadil ju vedľa seba. Ako tak šli, pozrel sa na ňu a spýtal sa jej: „Kto si?“

Starena odpovedala: „Som cholera.“

Vystrašený roľník prikázal starej žene vystúpiť a ísť peši, ale ona ho sľubom, že v Carihrade nezabije viac ako päť ľudí, presvedčila, aby s ním mohla cestovať ďalej. Na potvrdenie sľubu mu podala dýku a povedala, že ide o jedinú zbraň, ktorá ju dokáže zabiť. Potom dodala: „Stretneme sa o dva dni. Ak poruším sľub, môžeš ma prebodnúť.“

V Carihrade zomrelo na choleru 120 ľudí. Rozzúrený roľník preto začal starenu hľadať. Keď ju našiel, vytiahol darovanú dýku a chystal sa ju zabiť. Kričal: „Sľúbila si, že nezabiješ viac ako päť ľudí! A zomrelo ich 120!“

Žena ho prerušila a povedala: „Ja som dohodu dodržala. Zabila som len piatich ľudí. Ostatných zabil strach.“

Z čoho máš strach?


Zdieľať: