Evanjelista Moody rozprával príbeh o tom, ako veriaci v jednom americkom meste rozposlali členom popredného mestského klubu letáky s nadpisom: „Priprav sa stretnutie so svojím Bohom!“ (Amos 4,12) Leták dostal aj jeden neveriaci muž, ktorý považoval za najväčšiu autoritu sám seba a nebral ohľad na ostatných. Keď mu doručili list, sedel práve vo svojej pracovni.

„Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom! Čo to má byť?“ zvolal, keď otvoril obálku. „Kto si dovolil poslať mi takýto zdrap papiera?“

Nazlostený na neznámeho odosielateľa vstal a chcel hodiť list do ohňa. V tej chvíli mu však napadlo, že ho pošle svojmu priateľovi. Príležitostne zistí, ako na tento „žart“ zareagoval. Vložil leták do obálky a zmeneným rukopisom ho adresoval priateľovi.

Keď priateľ dostal list, hneď ho obsypal kliatbami o „kresťanských nezmysloch“. Už ho chcel roztrhať, keď mu zrak padol na slová: „Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom!“ Slová ho zaujali a začal čítať. Keď dočítal do konca, prebudilo sa v ňom svedomie. Uvedomil si, že potrebuje milosť a Pána Boha.

Spomenul si aj na svojho neveriaceho priateľa. A tak sa leták opäť vydal na cestu. Zrejme tušíte, na akú adresu – späť k prvému mužovi. Boh sa dotkol aj jeho srdca.


Zdieľať: