Jeden mladý muž namietal starému kresťanovi: „Ako ste dospeli k tomu, že kresťanstvo považujete za jedinú pravdu? Verím, že Pánu Bohu je ľahostajné, či ho niekto uctieva ako mohamedám, budhista alebo kresťan.“

Starý kresťan trpezlivo počúval a potom povedal: „Na túto otázku odpovedal už pred tritisíc rokmi prorok Micheáš slovami: ´Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy.´ (Micheáš 7,18.19) Viete, o odpustení sa dočítate jedine v Biblii. Ak nepotrebujete odpustenie, spokojne sa staňte mohamedánom alebo budhistom. Ale ak áno, poradil by som vám…“

Nedopovedal. Mladý muž sa otočil a odišiel.

A čo ty? Potrebuješ odpustenie?


Zdieľať: