Jeden malý chlapec nevedel pochopiť, čo je odpustenie. Preto sa opýtal svojej mamy, kde sa dostanú jeho hriechy, keď ich Ježišovi vyzná a on mu odpustí. Mama mu povedala, že hriechy jednoducho zmiznú, prestanú existovať.

Aby to lepšie pochopil, poprosila svojho syna, aby doniesol svoju malú tabuľu.

„Kde sú príklady, ktoré si včera napísal na túto tabuľu?“ spýtala sa ho.

„Zmazal som ich,“ odvetil chlapec. Mama sa ešte raz spýtala: „Kde sú? Kde zostali tie príklady?“

„Mami, zmazal som ich. Sú preč.“

Niečo podobné sa deje aj s našimi hriechmi, ktoré vyznáme a Ježiš nám ich odpustí.


Zdieľať: