Pred mnohými rokmi navštívil jeden bohatý muž umeleckú galériu. Jeho pozornosť upútal dojímavý obraz, ktorý zobrazoval chudobnú ženu obklopenú deťmi, ako úpenlivo vystiera ruky k akémusi mužovi. Tvár muža však vyjadruje tvrdosť. Jej utrpenie sa nedotklo jeho srdca.

Muž zostal stáť ako prikovaný k zemi. V mysli sa mu vynorila spomienka. Keď sa zahľadel na obraz, v tvári muža spoznal vlastné črty. Slzy úbohej ženy, ktorú vtedy vyhnal z bytu, ho znovu obviňovali. Nemohla zaplatiť nájom, preto ju aj s deťmi nemilosrdne vyhnal na ulicu.

Na obraze bolo napísané meno syna tejto ženy, z ktorého sa medzitým stal talentovaný maliar. Teraz bol tento bohatý muž postavený pred vlastný súd. Pohľad na obraz bol neznesiteľný. Najradšej by ho bol zničil.

Príde deň, keď sa každý človek postaví pred obraz vlastného života a vlastných skutkov. Máme nádej, že temné škvrny nášho života môžu byť vymazané – ak svoje hriechy vyznáme Ježišovi a uveríme, že nám odpustí.


Zdieľať: