Jozef obstál vo všetkých skúškach, či šiel tiesnivým údolím, alebo žil v blahobyte. Bohu zostal rovnako verný vo faraónovom paláci ako v jeho temnom žalári.

Ako mohol Jozef získať taký pevný charakter, priamosť a múdrosť? Už vo svojich chlapčenských rokoch sa venoval skôr svojim povinnostiam než záľubám. V mužnom veku priniesli svoje plody zásady vypestované v mladosti – poctivosť, čestnosť a ušľachtilosť.

Len málokto si uvedomuje vplyv životných maličkostí na rozvoj povahy. S čímkoľvek prichádzame do styku, nemožno pokladať za maličkosť. Príhody každodenného života preverujú našu vernosť a spôsobilosť pre vyššie poslanie. Vernosťou v maličkostiach sa posilňuje vernosť vo veciach veľkých. Poctivosť je oveľa cennejšia než „zlato z Ofíru“.


Zdieľať: