Keď som počúval historky o dvoch súkromných detektívoch, ktorí ako ochranka sprevádzali jednu prominentnú osobnosť, spomenul som si na Božiu dobrotu a Božiu milosť. Títo muži museli byť tejto osobe v pätách ako jej vlastný tieň bez toho, aby boli nápadní, pretože tak by sa prezradili.

Muž, ktorý stojí vo svetle reflektorov, nezveril svoju osobnú bezpečnosť vojakom ani uniformovaným policajným jednotkám, ktoré ho sprevádzajú na oficiálnych predstaveniach, ale týmto dvom „detektívom“, ktorí musia byť maximálne bdelí a ostražití a zároveň zostať takmer nepovšimnutí.

Podobne veriaci často nedokážu rozoznať a postrehnúť starostlivú opateru nášho nebeského Otca – a predsa nás nikdy neopustí. Nielen pri zvláštnych príležitostiach, ale po všetky dni nášho života nás v každej situácii sprevádzajú títo dvaja verní sprievodcovia – Božia dobrota a Božia milosť ako naša najlepšia a najspoľahlivejšia ochranka.


Zdieľať: