Dnes ráno som počula v rozhlase starý evergreen:
„Svet nemá slzy rád, ešte ťa vysmeje,
v živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje.
So slzami v očiach nevidieť jasne svet,
preto nedaj si zrak svoj nikdy slzami zastrieť.
Úsmevy sa stratia, šťastie preč odletí,
z takej tváre, na ktorej zrak je slzou zastretý.
Nuž preto nikdy neplač, aj keď máš v srdci žiaľ
a vždy sa svetu ukáž, akoby si žiaľ nepoznal.
Svet nemá slzy rád, ešte ťa vysmeje,
v živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje.“

Kam teda ísť, keď svet nemá slzy rád a vy sa potrebujeme vyplakať?

Ježiš volá: Poďte ku mne…


Zdieľať: