Billy Graham spomína na návštevu v Dohnavure, v Indii, kde žila jedna vzácna žena. Napísala vyše 40 kníh. Posledných dvadsať rokov svojho života strávila v posteli. Ale práve v tom čase napísala väčšinu svojich diel. Volala sa Amy Carmichaelová. Prečo to Boh dovolil po jej celoživotnej obetavej službe?

„Keď som stál v skromne zariadenej miestnosti, ktorá bola jej osobným väzením, veľmi silne som cítil Kristovu prítomnosť. Keď ma požiadali, aby som sa pomodlil, rozplakal som sa od dojatia a nedokázal som pokračovať. Obrátil som sa k svojmu priateľovi, ktorý ma sprevádzal. Bol to John Bolton, veľký nemecký priemyselník, ktorý nezvykol prejavovať svoje city medzi ľuďmi. Poprosil som ho, aby sa on pomodlil. Začal sa modliť, ale po niekoľkých slovách aj jemu zlyhal hlas a nebol schopný pokračovať. Slzy mu stekali po tvári.“

Oddanosť a pokoj tejto ženy hovorili veľmi hlasno.


Zdieľať: