Nad jedným obrazom sú napísané latinské slová: „Frustra curris!“ Na obraze sú namaľované kone v rýchlom cvale a okolo nich divoko lieta roj sršňov. Tento bodavý hmyz sa neľútostne vrhá na obeť. Hrôzou a námahou doširoka otvorené oči, ale aj vyčnievajúce rebrá koní jasne ukazujú: „Frustra curris!“, čo znamená „darmo utekáš“.

Nikto nechce, aby ho niekto naháňal. Byť chytený a porazený je hrozné. Napriek tomu sa to stále znovu opakuje. Ako rýchlo nás dobehne minulosť! Neodpustené viny nás prepadávajú a neopúšťajú. Trápi nás zlé svedomie a nenachádzame pokoj. Márne sa snažíme striasť tiesnivé myšlienky, je to zbytočné!

V takejto situácii nás pozýva Ježiš Kristus: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.“ (Mat 11,28)

Ježiš nám chce darovať trvalý pokoj.


Zdieľať: