Možno ste počuli o takzvanom Dni prekročenia kapacity Zeme (Earth Overshoot Day). Je to deň, od ktorého žijeme „na dlh“ – keď sme vyčerpali všetky zdroje, ktoré je Zem schopná obnoviť a vyprodukovať za jeden rok. V roku 2021 sme to dosiahli 29. júla. Inak povedané, ako globálne spoločenstvo v súčasnej dobe spotrebovávame zdroje 1,74 Zeme. A tento trend je na vzostupe. (www.overshootday.org)

Okrem celosvetového Earth Overshoot Day sa každoročne stanovuje aj Deň vyčerpania prírodných zdrojov, ktoré dokáže krajina za rok obnoviť. Všetky európske krajiny dosiahnu svoj Overshoot Day výrazne v prvej polovici roka. Slovensko dosiahlo svoj Deň prekročenia už 3. mája 2022. Dátum pre ďalšie krajiny nájdete na

www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/.

Táto Zem – spolu so všetkými tvormi – je stále Božím stvorením. Boh sa o ňu stále stará, stále mu patrí a stále sa na nej my ľudia s ním môžeme stretávať. Boh nás od počiatku povolal, aby sme boli zodpovednými záhradníkmi a správcami jeho stvorenia. A to stále platí.


Zdieľať: