Donald Triplett sa narodil v roku 1933. Odmalička sa správal úplne inak ako ostatné deti. Na svoju mamu sa nikdy nepozrel a na jej volanie neodpovedal. Ak chcela, aby prišiel, musela ho zodvihnúť a presunúť. Vybral si len niekoľko slov, ktoré používal. Rodičia sa ho snažili socializovať s inými deťmi, ale každý pokus skončil absolútnym nezáujmom.

Na druhej strane si všimli, že si dokáže zapamätať komplikované veci jediným pohľadom. Presne si zapamätal, v akom poradí otec náhodne vyberal korálky do náhrdelníka. Nejaký čas strávil v ústave, ale jeho stav sa tam zhoršil. Ignoroval hračky, jedlo, hudbu i pohyb, v podstate všetko. Nezaujímal sa o konverzáciu, bol nemotorný v pohyboch, ale disponoval priam geniálnymi schopnosťami. Keď mu dali vynásobiť číslice 87 a 23, Donald bez mihnutia oka odpovedal – 2001. Alebo sa pozrel na dom a presne vedel spočítať počet tehiel.

Život prežil v ústraní v rodnom mestečku. Dokázal fungovať sám a bol šťastný. Obrovskú zásluhu má na tom jeho mama. Odmietla ho dať do ústavnej starostlivosti. Roky neúnavne pracovala na tom, aby dokázal fungovať samostatne a naučil sa komunikovať s vonkajším svetom.

Donaldov príbeh prvého zdokumentovaného autistu na svete dokazuje, aká dôležitá je úloha rodičov a ľudí v blízkosti dieťaťa.


Zdieľať: