Po smrti svojho otca som prežívala hlboký zármutok. Jedna moja priateľka mi vtedy poslala článok, ktorý opisoval, čo prežívajú ľudia, ktorí stratia druhého rodiča.

Trúchlenie má podľa článku tri úrovne: Keď stratíme prvého rodiča, presunieme svoju pozornosť na rodiča, ktorý nám zostal. Keď však zomrie aj druhý rodič, smútime pre oboch. A potom si zrazu uvedomíme, že sme siroty. K tomu sa následne pridá vedomie, že už odišla celá predchádzajúca generácia a my musíme čeliť faktu vlastnej smrteľnosti.

Vo chvíli, keď mi došlo, že som skutočne sirota, získali pre mňa všetky biblické verše, ktoré predstavovali Boha ako nášho Otca, nový osobný a blízky zmysel. Keď hovorím s Bohom ako s Otcom, nehovorím s nejakým vzdialeným Bohom, ale s tým, ktorý ma miluje a stará sa o mňa.


Zdieľať: