V starom grécku žil jeden starý sedliak. Keď ležal na smrteľnej posteli, zavolal svojich dvoch synov a povedal im: „Na našom pozemku je ukrytý poklad. Ak chcete zbohatnúť, nájdite ho.“

Keď sedliak zomrel, synovia začali horlivo hľadať poklad. Mysleli si, že otec skryl peniaze v nejakej truhlici. Vyzbrojení lopatami a motykami sa celí nadšení pustili do práce. Kopali trpezlivo. Prekopali poctivo celé pole do takej hĺbky, kde by sa nijaký pluh nedostal. Napriek veľkej snahe truhlicu s pokladom nenašli.

Keď prišla jar, prestali kopať, aby mohli zasiať obilie. Potom prišlo leto a následne žatva. Zožali takú úrodu, akú si nepamätali. Dôkladné spracovanie pôdy im prinieslo hľadaný poklad vo forme bohatej žatvy.

Zámer šikovného a múdreho otca sa splnil.


Zdieľať: