Jeden zbožný Žid veľmi znervóznel. V úzkosti, že zabudol správne slová modlitby, sa obrátil na rabína s otázkou: „Už sa neviem modliť. Čo mám robiť?“

„To je jednoduché,“ povedal rabín s úsmevom, „odriekaj abecedu a anjeli, ktorí poznajú slová lepšie ako ty, z nich utkajú najkrajšiu modlitbu. Potom ju odnesú pred Boží trón.“

Božia odpoveď nezávisí od kvantity, ba ani od kvality našej modlitby. Boh počúva viac naše srdce, ako naše slová.


Zdieľať: