Pane, túžim po Tebe. V Teba dúfam. Nedovoľ, aby som bol zahanbený. Túžim odísť z tohto sveta a byť blízko pri Tebe, Pane Ježišu. Ako unavený pútnik túžim po odpočinku. Ako cudzinec túžim po domove. Ako utrápený túžim po osviežení. Moje oči videli mnoho biedy. Preto túžim prísť do krásneho neba, kde nie je nič zlé, kde nie sú žiadne starosti, kde budeme vidieť Tvoju občerstvujúcu slávu a kde vládne iba pokoj a radosť. Pane, vypočuj podľa svojej vôle moju prosbu a splň všetky svoje zasľúbenia. Amen.

Magnus Friedrich Roos


Zdieľať: