Ako vzniklo toto prirovnanie?

Podľa Biblie bol Matuzalem najdlhšie žijúcim človekom. Žil v dobe pred potopou, keď sa ešte ľudia dožívali veľmi vysokého veku. Matuzalemov otec bol Enoch, ktorý žil na zemi 365 rokov a potom, pretože chodil s Bohom, „nebolo ho, lebo ho vzal Boh“.

Matuzalemovým vnukom bol Noach, ktorý na príkaz Boha postavil archu, pretože mala nastať potopa. Matuzalem mu možno pri stavbe archy aj pomáhal, pretože zomrel krátko pred potopou.

Spomínate si, koľko rokov žil?


Zdieľať: