Na konci školského roka vybral učiteľ prváčika, aby predniesol poďakovanie s takýmto znením:

„Vďaka ti za trápenie a námahu

a želáme radostné dni oddychu…“

Keď nadišiel ten správny okamih, prváčik odrapotal:

„Želáme ti trápenie a námahu

a vďaka za radostné dni oddychu…“


Zdieľať: