Boh vo svojej láske vložil slová zasľúbení do úst prorokov stáročia predtým, ako prišiel Kristus na túto planétu.

Boh naplánoval a riadil politické pomery pred prvým príchodom Ježiša Krista. Grécko ako politická veľmoc za štyri storočia pred Kristovým narodením pripravilo cestu jeho posolstvu tým, že rozšírilo vo svete spoločný jazyk. Potom bolo potrebné zabezpečiť dopravu. Moc prevzala veľká Rímska ríša. Postavila sieť ciest a vytvorila systém právneho poriadku. Pomocou spoločného jazyka, rímskych ciest a rozvinutého systému zákonov Boh prostredníctvom prvých kresťanov šíril svoje slovo. „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna“… (Gal 4,4)

Verím, že Boh nás teraz pripravuje na druhý Kristov príchod a že tá chvíľa je bližšie, ako sa nazdávame.


Zdieľať: