Malý chlapec prišiel do ordinácie pediatra na vyšetrenie. Lekár položil stetoskop na chlapcovu hruď a druhú časť prístroja vložil chlapcovi do uší, aby počul tlkot vlastného srdca. Chlapec sa zarazil a s vypúlenými očami sa preľaknuto spýtal: „To Ježiš klope na dvere môjho srdca?“


Zdieľať: