Nedávno som sa rozprával so ženou, ktorá úprimne túžila nasledovať Ježiša. Nikdy nezabudnem, čo jej v tom bránilo. Nebolo to nič, čo by nejako súviselo s intelektuálnym chápaním zmyslu života, historickou spoľahlivosťou Biblie alebo biblickými radami. V týchto otázkach ju netrápili žiadne pochybnosti. V skutočnosti jej bránil len strach: „Nebudú ma považovať za hlupáka?“


Zdieľať: