Billy Graham v jednej svojej knihe napísal:

Ako malý chlapec vyrastajúci na juhu som mal veľmi chabú predstavu o mori. Keď som prvýkrát uvidel Atlantický oceán, nemohol som pochopiť, ako môže byť jazero také veľké. Šíravu oceánov si nedokážete predstaviť, kým ich neuvidíte. Takisto je to aj s Božou láskou. Je nepochopiteľná, kým ju nezažijete na vlastnej koži. Nikto vám nedokáže opísať jej zázračnú krásu.


Zdieľať: