Viera je proces, ktorý vedie k určitému záväzku. Tento proces je založený na Božom slove a nie je závislý od emocionálneho spochybňovania tohto slova. Skúsim túto definíciu ilustrovať.

Ak by som sa rozhodol založiť si reštauráciu s rýchlym občerstvením, pravdepodobne by som najprv urobil prieskum, ako sa ľudia v danej oblasti stravujú. Zistil by som si, koľko konkurenčných podnikov už v danej oblasti pôsobí. Informoval by som sa o dostupnosti pozemkov, kde by som mohol svoju reštauráciu postaviť. Zhromažďovanie týchto zásadných informácií zodpovedá položke „poznanie“. Ale aj keby som urobil ten najdôkladnejší a najúplnejší prieskum trhu, neznamená to, že už reštauráciu mám. Na zhromaždené informácie musím reagovať. Musím sa rozhodnúť, či budem alebo nebudem stavať. Reštauráciu nebudem mať, ani keby som na túto otázku odpovedal kladne. Po získaní poznatkov a rozhodnutí musí nasledovať stavba reštaurácie, zmluvy s dodávateľmi, najímanie zamestnancov a množstvo ďalších vecí, ktoré vyplývajú z predchádzajúcich dvoch zložiek.

Tento proces, ktorý vedie k záväzku, môžem prirovnať k tomu, že poznávam osobu Ježiša Krista, vyznávam svoju vieru v neho a potom ho poslušne nasledujem.


Zdieľať: